de zorgboerderij


Wij bieden sinds 2021 ook dagbesteding, time-out en groene zorg aan op onze boerderij.


Onze visie 

Op onze boerderij hechten wij belang aan de persoon in zijn geheel. We hebben aandacht voor alle aspecten die een persoon maakt tot wie hij/zij is. Wij geloven dat een focus op talenten de mogelijkheid biedttot persoonlijke groei. Wij zullen dan ook samen op zoek gaan naar deze talenten en alle kansen bieden om deze talenten ten volle te ontwikkelen.

We hechten belang aan het creëren van een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en op zijn eigen tempo verder kan ontwikkelen. De rust die de omgeving uitstraalt zullen wij dan ook verder zetten in onze manier van omgaan met de mensen op de boerderij.

 

Voor wie

Wij verwelkomen graag kinderen, jongeren en volwassenen met onder anderen:

verstandelijke beperkingen,
autisme,
ADHD,
andere ontwikkelingsstoornissen,
psychiatrische aandoeningen,
burn out,
psycho-sociale problematiek

 

Praktisch

Aanmelden kan via een e-mail naar info@sanatur.be

Wij starten steeds met een kennismakingsgesprek. Op die manier kunnen we elkaar al eens leren kennen en kijken of het klikt. Ook overlopen we tijdens dit gesprek wat de wensen en noden zijn van de zorggast en bekijken we samen wat wij hierin kunnen betekenen. Na dit gesprek beslissen alle betrokken partijen of we een samenwerking opstarten.

De eerste twee maanden zijn op proef, dit doen we zodat iedereen zeker is dat de boerderij de geschikte omgeving is voor de zorggast. We sluiten de proefperiode steeds af met een gesprek. Tijdens dit gesprek overlopen we wat gewoon goed loopt en waar we mogelijk wat aanpassingen kunnen doen en/of wat de werkpuntjes zijn. Dit is steeds in samenspraak met zowel zorggast als met het netwerk van de zorggast.

 

Prijs

25 euro per uur met individuele begeleiding.

50 euro per dagdeel van 2,5 uur.